Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
Lajmet më të reja - Ngjarjet
Sqarim lidhur me shkrimet rreth avarisë në TCA...
01-09-2014
Sot, me 01 shtator 2014, në disa prej medieve të shkruara është komentuar, në mënyrë të pa autorizuar dhe tërësisht jo profesionale, një raport teknik i analizës tekniko teknologjike të avarisë, së datës 06 qershor 2014, në Termocentralin Kosova A. ...

Përpjekjet drejt sigurisë së prodhimit vendor...
28-08-2014
Pas ndërmarrjes së veprimeve përgatitore për eliminimin e pasojave të aksidentit të datës 06 qershor 2014 drejt stabilizimit të prodhimit para sezonit të dimrit, përkundër sfidave të ndërlidhura me vjetërsinë e njësive me të cilat operon, KEK ka ndry...

KEK merr hapat e nevojshëm për stabilizimin e prodhimit para sezonit dimëror...
07-08-2014
KEK sh.a. njofton publikun se ka arritur të përfundoi veprimet përgatitore për eliminimin e pasojave të aksidentit të datës 06 qershor 2014 drejt stabilizimit të prodhimit para sezonit të dimrit ...

Ambasadori Republikës se Shqipërisë vizitoi KEK-un...
05-08-2014
Sot, më 05 gusht 2014, Ambasadori Republikës se Shqipërisë z. Qemal Minxhozi, vizitoi KEK-un. Ai është pritur nga Drejtori Menaxhues i KEK-ut, z. Arben Gjukaj me bashkëpunëtorë...

Arkivi
Informata publike
Publikime, broshura, gazeta, ligje, zyra e rregullatorit të energjisë ..  
Oferta për punësim
Aktivitete të prokurimit
Çështjet Rregullative
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës