Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
Lajmet më të reja - Ngjarjet
Përkundër te gjitha sfidave KEK synon prodhimin sipas planit ...
12-12-2014
Si edhe qe jeni te informuar, përkundër sfidave te ndërlidhura me humbjen financiare nga mungesa e te hyrave për shkak te prodhimit te munguar, pas aksidentit ne Termocentralin Kosova A, KEK-u ne një afat rekord ka ndërmarr te gjitha hapat për sajimi...

KEK mbështet personat me nevoja te veçanta ...
12-11-2014
Përkundër angazhimeve rreth aftësimit të të gjitha njësive gjeneruese, për stabilizim të prodhimit para sezonit të dimrit, KEK-u është duke vazhduar përmbushjen e objektivave që ka rreth përgjegjësisë shoqërore dhe thellimin e partneritetit me ambien...

Sqarim për publikun...
15-10-2014
Për hir të informimit të opinionit, KEK sh.a. sqaron se nuk ka pasur asnjë shpërthim apo aksident të çfarëdo lloji në Termocentralin Kosova A. ...

KEK-u vazhdon me eliminimin e materieve të rrezikshme ...
12-09-2014
Përkundër angazhimeve rreth sanimit të pasojave të aksidentit të datës 06 qershor 2014, për stabilizimin e prodhimit para sezonit të dimrit, KEK-u është duke vazhduar përmbushjen e objektivave, që ka rreth përmirësimit të mjedisit ku operon. ...

Arkivi
Informata publike
Publikime, broshura, gazeta, ligje, zyra e rregullatorit të energjisë ..  
Oferta për punësim
Aktivitete të prokurimit
Çështjet Rregullative
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës